329

„Nie chowaj nienawiści po wieczne czasy, ty, który sam jesteś śmiertelny."