537

„Bądź wierny sobie, a będziesz wierny innym."