460

„Naprawdę ożeniony jest człowiek dopiero wtedy, gdy rozumie każde słowo, którego nie wypowiedziała jego żona."