Alfabet, głoska i litera

Alfabet – zbiór liter danego języka ułożony w ustalonym porządku. Na przykład alfabet języka swahili (suahili) wygląda tak:
a, b, ch, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, v, w, y, z, dh, gh, kh, mb, mv, mw, nd, ng, ng’, nj, ny, nz, sh, th

Głoska – najmniejszy dźwięk mowy ludzkiej, który można wyodrębnić słuchem.
Uwzględniając sposób wymowy (o tym napiszę innym razem) głoski dzielimy na:

Czytaj więcej “Alfabet, głoska i litera”