613

„Kiedy pogrążasz się w smutku, wyleczenia szukaj w pracy.”