Prawa autorskie osobiste

Prawa autorskie osobiste to te prawa, które są:

  • związane tylko z twórcą,
  • niezbywalne (nie można ich przenieść),
  • trwałe (nieograniczone czasowo, nie wygasają).

Oznacza to, że tylko Adam Mickiewicz ma prawo do „Pana Tadeusza” i nie może się zrzec prawa do autorstwa.

Czytaj więcej “Prawa autorskie osobiste”