Narządy mowy

Narządy mowy biorą udział w powstawaniu głosek. Wyróżniamy następujące narządy mowy:

  • płuca,
  • tchawica z krtanią (tu są wiązadła głosowe – ich drgania powodują powstanie dźwięku),
  • jama gardłowa,
  • jama ustna (tu wyróżniamy wargi, język, żeby, dziąsła, podniebienie miękkie i twarde),
  • jama nosowa.

Czytaj więcej “Narządy mowy”