Formy rodzaju

Rzeczowniki mają zdolność wpływania na formę łączących się z nimi przymiotników. I tę zdolność nazywamy rodzajem. Czytaj więcej “Formy rodzaju”