📚O Edytorni słów kilka

Edytornia jest wirtualnym miejscem, gdzie w już wkrótce będziesz mógł/mogła: dowiedzieć się, jak działa prawo autorskie w Polsce (i co zrobić, by go nie łamać nawet przypadkowo :-), poznać tajniki języka polskiego (łącznie z historią spalatalizowanych głosek), zachwycić się poezją (wielkich wieszczów i przeciętnych ludzi), zaczytać się w prozie (wielkiego…

📚Edytornia, czyli…

O znaczeniu słowa edytornia decyduje zastosowany przyrostek -arnia, który służy do tworzenia rzeczowników oznaczających m.in. miejsce wykonywania jakiejś czynności (do głowy przychodzi mi jeszcze tylko przykład męczarni, ale to chyba nie jest dobry przykład :-). Edytornia została utworzona od czasownika edytować, czyli w oznacza miejsce edycji. I rzeczywiście jest to…