📚Przy(imek)

Przyimek to nieodmienna część mowy. W połączeniu z inną częścią mowy (rzeczownikiem, liczebnikiem, zaimkiem, przymiotnikiem) tworzy wyrażenie przyimkowe.

📚Części mowy to:

czasownik, rzeczownik, przymiotnik, liczebnik, zaimek, przysłówek, przyimek, spójnik, wykrzyknik, partykuła. Co się odmienia, a co jest nieodmienne? I co stanowi samodzielną, a co niesamodzielną część wypowiedzenia? Poniżej tabelka, a w niej wiedza: