624

„Nie wszystko, co jest prawem, jest z tej racji sprawiedliwe, lecz to, co jest sprawiedliwe, powinno stać się prawem.”