112

„Ideały są jak gwiazdy – jeśli nie można ich osiągnąć, to należy się według nich orientować.”