📚Jaki i który

Ostatnio miałam w tekście do korekty zdania, w których występowały zaimki względne jaki i który (te zaimki mogą też pełnić inne funkcje w zdaniu, ale nie o tym dzisiejszy wpis). Dziś więc będzie o zasadach użycia tych 2 zaimków jako zaimków względnych.

📚Części mowy to:

czasownik, rzeczownik, przymiotnik, liczebnik, zaimek, przysłówek, przyimek, spójnik, wykrzyknik, partykuła. Co się odmienia, a co jest nieodmienne? I co stanowi samodzielną, a co niesamodzielną część wypowiedzenia? Poniżej tabelka, a w niej wiedza: