Sy-la-ba :-)

Sylaba to część wyrazu utworzona przez samogłoskę lub samogłoskę ze spółgłoską (lub spółgłoskami).

Czytaj więcej “Sy-la-ba :-)”