📚Idąc ulicą, kupując produkty

Konstrukcja z imiesłowowym równoważnikiem zdania budzi problem interpunkcyjny: Idąc ulicą, patrzyłam w niebo – z przecinkiem czy bez?