📚Jak sylabizować nazwisko?

Ostatnio otrzymałam zapytanie o podział na sylaby słowa nazwisko: Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc. Jak powinien wyglądać wyraz „nazwisko” podzielony na sylaby? na-zwis-ko naz-wis-ko naz-wi-sko na-zwi-sko Jak myślicie, która forma jest prawidłowa?