77

„Nasza śmierć jest łatwa. To śmierć innych jest nie do zniesienia.”