647

„Złe zasady są niebezpieczniejsze od złych uczynków."