623

„Kara śmierci jest tak samo niewłaściwym sposobem przeciwdziałania zbrodni jak dobroczynność sposobem przeciwdziałania ubóstwu.”