298

„Zawsze, ilekroć człowiek się śmieje, przedłuża swoje życie.”