90

„Życie jest tragedią, gdy widziane z bliska, a komedią, gdy widziane z daleka.”