622

„Obserwuj swoich wrogów, oni pierwsi wykryją twoje wady."