37

„Jedyna miłość, która trwa całe życie, to miłość własna.”