Wypowiedzenia współrzędnie złożone

Składniki wypowiedzenia wielokrotnie złożonego są równorzędne wobec siebie (nie ma wypowiedzenia ważniejszego). Czytaj więcej „Wypowiedzenia współrzędnie złożone”