533

„Aby pozyskać sobie ludzi, należy ich uważać za takich, za jakich oni sami się uważają. "