Upodobnienia to…

zmiana sposobu wymówienia głoski pod wpływem głoski sąsiedniej.

Upodobnienia dzielimy na:

  • wewnątrzwyrazowe

Czytaj więcej „Upodobnienia to…”