Kuroniówka, czyli uniwerbizm

Uniwerbizacja to proces językowy, który polega na zastępowaniu wyrażeń (zazwyczaj rzeczownik+przymiotnik) jednym wyrazem. I kuroniówka to uniwerbizm (a dodatkowo jeszcze synonim), bo oznacza zasiłek dla bezrobotnych.

Czytaj więcej „Kuroniówka, czyli uniwerbizm”