169

„Nigdy nie wiesz co przyjdzie pierwsze: kolejny dzień czy następne życie.”