Sy-la-ba :-)

Sylaba to część wyrazu utworzona przez samogłoskę lub samogłoskę ze spółgłoską (lub spółgłoskami).

Sylaby dzielimy na:

 • otwarte – zakończone samogłoską, np. po-le,
 • zamknięte – zakończone spółgłoską, np. dom.

Jak dzielić wyrazy na sylaby?

 1. Wyraz ma tyle sylab, ile ma samogłosek.
 2. Głoski składające się z dwóch liter (dwuznaki)  muszą być w jednej sylabie (ch, cz, dz, dż, dź, sz, rz), np. wnę-trze.
 3. Dwie identyczne spółgłoski powinny być w dwóch sylabach, np. pan-na (wyjątki: u-czczę, wy-ssać).
 4. Spółgłoska znajdująca się między sylabami nie tworzy osobnej sylaby (sylaba musi być z samogłoską), ale powinna być częścią kolejnej sylaby, np. do-mo-stwo.
 5. Kilka spółgłoskę obok siebie można podzielić dowolnie, uwzględniając zasadę: ostatnia spółgłoska musi być przyklejona do następującej po niej samogłoski, np. i-skra, is-kra, isk-ra.
 6. Przedrostki stanowią jedną sylabę i są nierozdzielnie.
 7. Wyrazy złożone dzielimy w miejscu złożenia, np. mało-solny.

A jakich wyrazów nie dzielimy? Wyrazów jednosylabowych, np. dom.

Niepodzielne są również:

 • dwuznaki, np. ch, cz, dz, dż, dź, sz, rz
 • dwugłoski (dyftongi) au, eu – one zazwyczaj są w jednej sylabie, np. au-tor, eu-ropejski. Wyjątek stanowi np. na-uka, słabe-usz – gdyby przenieść do wcześniejszej sylaby, kolejna by nie mogła powstać, bo nie miałaby samogłoski
 • spółgłoska+litera oznaczająca zmiękczenie spółgłoski+ samogłoska, np. dzie-ci.
Polub Edytornię na Facebooku 🙂