320

„Prawdę należy mówić tylko temu, kto chce jej słuchać. "