168

„Jest tylko siedem dni w tygodniu i kiedyś nie jest jednym z nich.”