530

„Dobrodziejstwo źle skierowane staje się złym uczynkiem. "