227

„Trzeba być trochę podobnym, by się rozumieć, nieco różnym, by się kochać. "