189

„Homo homini lupus [człowiek człowiekowi wilkiem]"