Prawa autorskie majątkowe

Prawa autorskie majątkowe (w przeciwieństwie do praw osobistych) są:

  • ograniczone w czasie (wygasają),
  • zbywalne (można je przenieść).

Czytaj więcej „Prawa autorskie majątkowe”