Czas na czasownik

Czasownik jest częścią mowy, oznacza czynności lub stany i odpowiada na pytanie: co robi? co się z kimś dzieje? w jakim jest stanie?

Czytaj więcej „Czas na czasownik”