„(…) błyszczydłami swych oczu”

Fragment wiersza Bolesława Leśmiana „Pan Błyszczyński” nie został tu zacytowany bez powodu. A powód brzmi: błyszczydła.

Czytaj więcej „„(…) błyszczydłami swych oczu””