534

„Absolutna czystość nie jest z tego świata. "