153

„Nic się nie da zmienić: statystycznie wypada jedna śmierć na jednego człowieka.”