444

„Ale najbardziej ja lubię Ciekawość, co z oczu ci tryska. "