659

„I najstraszliwsza lawina od niczego się zaczyna."