549

„Nawet największe pustynie mają swoją wiosnę, choćby najkrótszą i niedostrzegalną."