222

„Miłość nie potępia miłość oczyszcza i dźwiga. „