604

„Uczynić kogoś szczęśliwym – to jakby jego życie pomnożyć i pogłębić.”