366

„Człowiek z klasą nie rozdrabnia się nad sprawami pieniędzy.”