715

„Kobieta nie starzeje się dopóty, dopóki jest pożądana."