336

„Edukacja jest, być może, najwyższą formą szukania Boga.”