149

„Mówić trzeba prosto, a myśleć w sposób skomplikowany nie na odwrót.”