Trzeba by, zrobiono by, winien byś

Cząstka -by jest bardzo przydatna, aczkolwiek zasady jej pisania nie są takie oczywiste. Razem czy osobno?

Czytaj więcej „Trzeba by, zrobiono by, winien byś”