236

„Gdzie jest małżeństwo bez miłości, tam będzie miłość bez małżeństwa."